Politica GDPR

Informații generale

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet gpszone.ro, numită în continuare „Site-ul”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate


Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu utilizam in nici un fel unele date personale, după cum puteți vedea în subcapitolul III de mai jos. Mai mult, colectam doar acele date fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

IP-ul și browserul utilizat.
Comentând sau postand subiecte pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

nume de utilizator.
adresa de email.
adresa web a site-ului persoanei care comentează.
Dacă veți publica pe Site/ Forum alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea pot fi colectate.
Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica de cookies.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

IP-ul și browserul utilizat: doar le colectez, nu sunt prelucrate ci sunt folosite doar pentru monitorizare.
Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul.
Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului.
Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice fara a fi posibila identificarea utilizatorului

Pe forumul gpszone.ro sunt colectate si pot fi modificate sau vizualizate urmatoarele date:

nume de utilizator: este colectat si vizibil
adresa de email: este colectată si folosita doar in cadrul website-ului de catre utilizator sau de catre staff-ul site-ului.
Temei: colectarea lor este obligatorie pentru că așa functioneaza site-ul gpszone.ro. Dacă nu doriți să vă fie colectate aceste date atunci nu vă înregistrați și nu postați pe site.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele sunt prelucrate atâta timp cât este necesar, durata nefiind una prestabilită.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu vom dezvălui datele voastre personale niciunui terț decât în cazul obligațiilor legale.

Stocarea datelor cu caracter personal

Site-ul gpszone.ro este găzduit pe servere din România iar toate datele sunt păstrate pe serverele companiei de hosting Mxhost.ro


Drepturile utilizatorilor

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Gpszone.ro, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@gpszone.ro